PROGRAM TAJAAN TETAP

PENGENALAN

Program Tajaan Tetap (TT) adalah satu program penajaan tetap bulanan dimana penaja bersetuju untuk melakukan pemotongan melalui kad kredit atau debit secara bulanan mengikut jumlah pelan tajaan pilihan penaja.

  1. Penaja boleh menamatkan program ini pada bila-bila masa dengan memaklumkan secara bertulis kepada Projek Iqra’ atau mengisi Borang Penamatan Program di laman web.
  2. Jika tiada sebarang notifikasi penamatan oleh Penaja, program ini akan berjalan selama tiga tahun
  3. Penaja pada bila-bila masa boleh mengubah pelan penajaan kepada pelan yang lebih tinggi atau rendah dengan login di laman web dan mengisi Borang Pengubahan Pelan.

TERMA DAN SYARAT

  1. Pemotongan pertama pelan tajaan akan dijalankan pada tarikh pendaftaran dilakukan
  2. Pemotongan pada bulan berikutnya akan dijalankan pada 7 hari bulan setiap bulan.
  3. Penaja hendaklah memastikan baki akaun mencukupi supaya penolakkan boleh dilakukan oleh sistem
  4. Tarikh Tamat Tempoh kredit atau debit kad hendaklah sekurang-kurangnya setahun dari tarikh transaksi dilakukan.