TAJAAN TETAP

BORANG PENDAFTARAN PROGRAM PENAJAAN TETAP

 

Maklumat Penaja


Nama
No. IC
No.Tel (R)
No.Tel (P)
No.Tel (HP)
Email
 

Pelan Pemotongan


*masukkan nombor jumlah lain
 

Maklumat Kad

nota: Projek Iqra’ telah berkerjasama dengan Mobiversa, sebuah syarikat penyedia perkhidmatan pembayaran digital untuk memproses transaksi dalam talian ini dalam persekitaran yang privacy, mudah dan selamat kepada peserta program ini. Jika anda menggunakan kad kredit, transaksi ini akan dirujuk sebagai Mobiversa dalam penyata bank yang anda terima. Transaksi ini tertakluk kepada terma dan syarat yang disertakan.
Nombor Kad
Ccv
ExpDate
(Terma & Syarat Program Tajaan Tetap)

Keselamatan anda adalah penting kepada kami. Kami tidak menyimpan maklumat kad kredit anda. Pembayaran dalam talian dihantar melalui lapisan soket yang selamat ke pemproses pembayaran di mana maklumat anda diberikan (di mana nombor rawak dihasilkan untuk mewakili pembayaran anda). Pemproses pembayaran adalah mematuhi PCI yang memastikan maklumat anda dikendalikan mengikut piawaian keselamatan industri.